لینک های دسترسی

روز دوم  جلسه استماعيه کاندَليزا رايس در کانگرس - 2005-01-19


کانداليزا رايس که براي مقام وزارت خارجه ايالات متحده کانديد شده است دردومين روز جلسه استماعيه امروز چهارشنبه شرکت خواهد کرد بعد از آنکه در اولين روز توجه کاملا به عراق و ترميم و جبران معضله از جانب ائتلاف متمرکز بود

خانم رايس که بحيث مشاور امنيت ملي در دور اول رياست جمهور جارج بش خدمت نمود ، با سوالات بيشتر از جانب کميته روابط خارجي سنا روبرو خواهد شد. توقع ميرود تقرر وي تائيد کرديده و بحيث وزير خارجه ، جانشين کولن پاول گردد

رايس ديروز سه شنبه نه ساعت را به گواهي و شهادت دادن سپري نمود و با سوالات بسيار دشوار در مورد تغيير مسير جنگ عليه دهشت افگني با تصميم حکومت بش براي تهاجم با عراق ، روبرو گرديد وي با ثابت قدمي نشان داد که معتقد است در عراق پيشرفتهاي صورت گرفته است اما براي دادن يک تقسيم اوقات معين جهت بازگشت عساکر ايالات متحده ارائه ننمود

کانداليزا رايس گفت که اهداف سياست خارجي رئيس جمهور بش در چهار سال آينده شامل » توسعه آزادي و ديموکراسي « در سرتاسر جهان و همبستگي و پيمان با کشور هاست

XS
SM
MD
LG