لینک های دسترسی

Breaking News

بش در مراسم دعاخواني ملي اشتراک کرد. - 2005-01-21


جورج بش، رئيس جمهور امروز قبل ازانکه بکار خود براي دور دوم چهار ساله رياست جمهوري آغاز کند در مراسم دعاخواني ملي اشتراک ميکند. امروز مراسم دعاخواني همه اديان در کليساي ملي واشنگتن چهار روز جشن آغاز کار رئيس جمهور خاتمه مييابد. بيش از سه هزار تن از شخصيت ها، مامورين حکومت و ساير مهمانان درين مراسم يک ساعته اشتراک خواهند کرد. جورج بش، رئيس جمهور بروز پنجشنبه بعد از مراسم تحليف در خارج عمارت کانگرس بملت امريکا گفت که آزادي در ايالات متحده بطور فزاينده اي بر مؤفقيت آزادي در ساير کشورهاي متکي ميباشد. جورج بش، در خطابه آغاز کار خود گفت پاليسي ايالات متحده حمايت از جنبش هاي ديموکراتيک در همه کشورهاست. رئيس جمهور و لورا بش، بانوي شام پنجشنبه اول بطور مختصر از ده محفل آغاز کار ديدن کردند

XS
SM
MD
LG