لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به ايران جهت تقويه مناسبات اقتصادي - 2005-01-26


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براي يک بازديد دو روزه جهت تقويت مناسبات اقتصادي و افتتاح شاهراه از امتداد سرحد وارد ايران گرديد اين اولين بازديد رئيس جمهور افغانستان از هنگام انتخابش به اين مقام ، از ايران است

حامد کرزي ،امروز چهارشنبه با محمد خاتمي رئيس جمهور ايران در تهران ملاقات کرده و روز ديگر قرار است شاهراهي راشهر دوغرون ايران را با شهر هرات در افغانستان وصل ميکند افتتاح نمايد

ايران يکي از شرکاي مهم افغانستان است و حامد کرزي تعهد کرده با همسايگان افغانستان که در گذشته مسووليت نارامي هارا به عهده داشتند مناسبات نيکي داشته باشد

مامورين افغانستان ميگويند مذاکرات وسيعا روي مناسبات اقتصادي متمرکز بوده و هردو جانب همچنان توقع دارند تا روي » موضوعات عمومي امنيت « و بازگشت مهاجرين افغانستان که در ايران پناه برده اند مذاکراتي را انجام دهند

XS
SM
MD
LG