لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت  تميم هاي نجات  به محل سقوط طياره مسافربر افغانستان - 2005-02-07


در افغانستان تيم هاي نجات بقاياي اجساد بدنه متلاشي شده طياره مسافر بر افغانستان را در قله يخ زده کوه يافته اند که هفته قبل بخ آن تصادم کرد . اما آنها ميگويند علامه اي دال بر موجوديت کدام نجات يافته در زمره ۱۰۴ سرنشين آن طياره ديده نشده است . طياره بوينگ ۷۳۷ شرکت خصوصي » کام اير« بروز پنج شنبه بر فراز يک کوه پوشيده ا ز برف در جنوب شرق کابل تصادم کرد . قواي حفظ صلح ناتو در افغانستان ميگويد صبح امروز دوشنبه بوقت محل يک تيم سلوينيائي ذريعه هيلي کوپتر در محل سقوط طياره فرود آمدند . يک سخنگو گفت باوجود برودت شديد هوا بر فراز کوه ، تا فرصتيکه همه محل براي دريافت نجات يافته اي جستجو نشده است امکان زنده ماندن بعضي از سرنشين ها را رد کرده نمي تواند . تا.کنون عمليه نجات نسبت بدي هوا ، که قسما ً عاکمل اين تصادم طياره خوانده شده است ، دچار سکتگي شده بود

XS
SM
MD
LG