لینک های دسترسی

توافق هند و پاکستان در مورد اغاز خدمات موتر هاي سرويس در کشمير - 2005-02-16


توافق هند و پاکستان در مورد اغاز خدمات موتر هاي سرويس در کشمير

هند و پاکستان موافقه کرده اند تا خدمات موتر هاي سرويس را در امتداد خط کنترول که هردو کشمير را از هم منقسم ساخته اند آغاز کنند اين توافق در يک بيانيه مشترک در اسلام آباد ، به تعقيب مذاکرات امروز چهارشنبه در اسلام آباد بين نتوار سنگه و خورشيد کُسوري وزراي خارجه هند و پاکستان صورت گرفت خورشيد کُسوري هنگام صحبت در يک کانفرانس مطبوعاتي مشترک ، صحبت اظهار داشته گفت که خدمات موتر هاي سرويس بين سرينگر در جانب هند و مظفر آباد در جانب پاکستان بتاريخ هفتم اپريل آغاز ميابد خدمات موتر هاي سرويس بحيث يک اقدام عمده ، جلب اعتمادنگريسته ميشود . و به اعضاي خانواده هاي کشميري که از چند دهه از هم جدادر دو جانب خط کنترول بسر ميبرند اجازه ميدهد باهم ببينند. نتور سنگه ، که در اواخر روز سه شنبه به اسلام اباد مواصلت کرد گفت که هند همچنان درنظر دارد روي پروژه پايپ لين گاز را از ايران به هند از طريق پاکستان ، غور کند

XS
SM
MD
LG