لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده  جهت دستگيري بن لادن اعلانات تلويزيوني  را در پاکستان آغاز کرده است . - 2005-02-18


ايالات متحده امريکا مبارزه اعلانات را در راديو وتلويزيون پاکستان آغاز کرده و جوايز چندين مليون دالري را براي اطلاعاتي و معلوماتي پيشنهاد کرده که به باز داشت بن لادن و ۱۳ رهبر ديگر القاعده بيانجامد. اين اعلان تلويزيوني مختصر که عکسهاي بن لادن وايمان الظواهري معاون او را نشان ميدهد ، ۲۵ مليون دالر جايزه را براي هر يک آنها و مقدار کمتر پول را براي دست گيري سايرين پيشنهاد ميکند.اين اعلان همچنان اسکان مجدد و حفاظت شاهدان را براي آن افراد و اعضاي خانواده آنها وعده ميدهد که معلومات را در اختيار قرار ميدهند. پاکستان متحد کليدي امريکا درمبارزه آن عليه دهشت افگني تا بحال حدود ۵۰۰ مظنون القاعده را دستگير کرده و آنها را به ايالات متحده سپرده است . مقامات امريکا معتقدند که بن لادن و ساير تندروان کليدي در امتداد سرحد کوهستاني بين افغانستان و پاکستان مخفي شده اند.

XS
SM
MD
LG