لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان ۷۰۰ زنداني هندي را آزاد کرد. - 2005-03-07


پاکستان ميگويد بزودي ۷۰۰ ماهي گير هندي و زندانيان ملکي را که پرويز مشرف، رئيس جمهور آزادي آنها را بنا بدلايل بشري هداست داده رها خواهد کرد. يک نطاق وزار خارجه پاکستان بخبرنگاران گفت عمليه آزادي آنها قبلا ً آغاز گرديده و آنها بزودي آزاد خواهند شد. جنرال مشرف هفته گذشته سفارش کرد که ۸۰۰ ماهي گير هندي بايد بعد از تکميل مراتب رسمي آزاد شوند او همچنان آزادي تقريباً ۱۵۰ زنداني ملکي را بشمول ۳۱ سکه که از ايران داخل پاکستان شده بودند، هدايت داد. اين رهبر نظامي به تعقيب بازديد يک رهبر حزب کمونيست هند از پاکستان درين مورد مداخله کرد. اين اقدام يکي از چندين حرکت صلح بين هند و پاکستان است. اين دو رقيب داراي سالحه ذروي اکثراً ماهي گيراني را که بقلمرو آبي همديگر داخل ميشوند و يا دهاتي هايي را که ناخود آگاه سرحد را عبور مينمايند، توقيف ميکنند.

XS
SM
MD
LG