لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات بم چهار نفر را در شمال افغانستان زخمي نمود. - 2005-03-09


در اثر انفجار دو بم در ولايت فارياب واقع در شمال افغانستان چهار نفر زخمي گرديد. پليس ميگويد اين دو بم بفاصله چند دقيقه بعد يگديگر روز سه شنبه در خارج يک مهمانخانه مربوط سازماني که بنام انسجام کمکهاي بشري ناميده ميشود، منفجر گرديدند.

انفجار اولي کسي راصْدمه نزد اما سه صاحب منصب پليس و يک غير نظامي وقتي زخمي شدند که يک بم ديگر منفجر گرديد.

پليس ميگويد نميداند که از چه نوع بم در اين انفجارات استفاده شده وکي مسئول آن بوده است .

XS
SM
MD
LG