لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات  چنچنياوطرفدارکرملين  ميگويند جسد مسخدوف تشخيص هويت شد. - 2005-03-09


مقامات حکومت طرفدارکرملين در چچنيا ميگويند مامورين جسد ارسلان مسخودف رهبر کشته شده جدايي طلب چچن را تشخيص هويت کردند. مقامات امروز چهارشنبه گفتند جسد ويبه اقاربش سپرده نخواهد شد. آژانس انتر فکس روسيه از نيکولاي شيپل معاون قاضي القضات روسيه نقل قواي کرده که گفته است قانون انتقال اجساد دهشت افگنان را به اقارب آنها اجازه نميدهد. مقامات ميگويند مسخدوف روز سه شنبه در جريان يک عمليات خاص در قريه تولستوي يورت چچنيا کشته شد.جدايي طلبان قسم ياد کرده اند که مبارزه شانرا دوام دهند. کرملين مسخدوف را به چندين حمله دهشت افگني ملزم ميداند بشمول محاصره يک تياتر ماسکوو قتل عام سال گذشته در يک مکتب در ِبسلان . مسخدوف در سال ۱۹۹۷ بحيث رئيس جمهور چچنيا انتخاب شد اما در سال۱۹۹۹ زمانيکه هزاران تن قواي روسيه براي دومين بار در اين منا زعه که تا امروز دوام دارد ، داخل چچنيا شدند فرار کرده و بطور مخفي بسر ميبرد.

XS
SM
MD
LG