لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران نفر در کشمير پاکستان صف بسته اند تا فورمه جواز سفر را توسط بس هند بگيرند. - 2005-03-14


هزاران نفر در خارج دفاتر دولتي در کشمير پاکستان صف بسته اند تا فورمه هاي جواز سفر از فراز خط کنترول نظامي را بسوي کشمير هند دريافت نمايند.

مامورين پاکستاني ميگويند مقامات بصدور اين فورمه ها در مظفر آباد، مرکز کشمير پاکستان و همچنان شش حوزه ديگر دران منطقه آغاز کرده اند.

سر از تاريخ هفتم اپريل اين خط ۱۷۰ کيلومتري بس سرينگر و مظفر آباد را که مراکز دو کشمير است براي اولين بار طي بيش از ۵۰ سال، بهم وصل ميکند.

پاکستان و هند روي افتتاح خدمات بس ماه گذشته در ملاقات اسلام آباد توافق کردند. مامورين هندي ميگويند صدها انجنير اردوي هند و کارگران در قسمت ترميم اين راه مخروبه در کوه هاي هماليا و پاک کاري ماين مشغول اند تا آنرا بوقت معين آماده سازند.

XS
SM
MD
LG