لینک های دسترسی

Breaking News

نماينده امريکا در چين در صددآغاز مذاکرات روي ختم پروگرام ذروي کورياي شماليست . - 2005-03-17


يک نماينده ارشد امريکايي در شانگهاي با همرتبه هاي چيني، جاپاني و کورياي جنوبي در صددپيدا کردن طريق آغاز مذاکرات روي خاتمه بخشيدن به پروگرام ذري کورياي شمالي ميباشد. جوزف دي تراني رهبري مساعيي را عهده دار است تا پيونگ يانگ را متقاعد سازد بميز مذاکرات شش جانبه بر گردد. قنسلگري ايالات متحده در شانگهاي ميگويد هدف اين مباحثات غير رسمي که همچنان شامل کارشناسان وعلمادر منطقه است،مطرح ساختن نظرات جديد و طرزالعمل هايي جهت آغاز مذاکرات ميباشد. ملاقات ها روز چهارشنبه آغاز و امروز پنجشنبه پايان يافت. توقع ميرود که پروگرام ذروي کورياي شمالي يک عنوان کليدي و عمده هنگامي باشد که خانم کاندليزا رايس وزير خارجه امريکا روز يکشنبه ودوشنبه از بيژنگ بازديد ميکند.

XS
SM
MD
LG