لینک های دسترسی

آستراليا و اندونيزيا سرمايه گذاري اولين پروژهٌ را انتخاب نمودند - 2005-03-17


آستراليا و اندونيزيا سرمايه گذاري اولين پروژهٌ را انتخاب نمودند که از پول امدادي کانبيرا تمويل مي گردد. کانبيرا مبلغ ۷۸۷ مليون دالر را به خاطر )سونامي( اندونيزيا کمک نموده است. شفاخانه عمده در ايالت آچي مجدداً اعمار خواهد شد، و پرسونل تربيه شدهٌ جديد طبي جانشين کساني ميگردد که در اثر حادثهُ سونامي تلف شدند. )Ptetr Costello( مسؤل امور مالي آستراليا امروز در جريان ملاقاتي ميکوشيد تا به مردم آستراليا اطمينان دهد که پول امدادي به آناني که بيشترين ضرورت را دارند، برسد. دو کشور اندونيزيا و آستراليا جهت انکشاف و اعمار مجدد آنکشور اتحاديهٌ تشکيل داده اند، تا کمک هاي پنجسالهٌ آستراليا را نظارت و سرپرستي نمايند. )Hassan Wirajuda( وزير خارجهُ اندونيزيا گفت تلاش متحدانهُ دو کشور مثال خوبي براي کشور هاي کمک کنندهٌ ديگر است.

XS
SM
MD
LG