لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور قرغزستان استعمال قوه را عليه احتجاج کنندگان رد کرد. - 2005-03-22


عسکر آقايوف، رئيس جمهور قرغزستان وضع حالت اضطرار را بمنظور مانع شدن احتجاجات عظيم ناشي از انتخابات اخير رد کرده است که مخالفين ميگويند تقلبي بود. عسکر آقايوف امروز طي بيانيه اي در جلسه کابينه جديدالانتخاب گفت گروه هاي مخالفين عمداً تشنج را در کشور مشتعل ميسازند. قبلاً، نطاق او ادعاهاي تقلب در انتخابات رد نموده و آنهائي را که او مجرمين خواند به سازمان دادن مظاهرات روز افزون متهم کرد. مامورين عاليرتبه انتخابات قرغزستان نيز راي گيري را ديموکراتيک و مشروع خواندند. بروز دوشنبه دو هزار مظاهره چي کنترول دواير دولتي را در اوش دو مين شهر بزرگ کشور بدست گرفتند. بسياري ازانها خواستار استعفي آقايوف شدند، باوجود اينکه او وعده داد اتهامات تقلب در انتخابات را تحت تحقيق قرار ميدهد و پيشنهاد نمود با مخالفين مذاکره خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG