لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه عالي ايالات متحده استيناف طلبي شايوو را رد کرد. - 2005-03-24


محکمه عالي ايالات متحده يک تقاضاي عاجل را در مورد وصل نمودن مجدد تيوپ هاي مواد غذائي يک خانم ساکن ايالت فلوريدا را که مغزش شديداً صدمه ديده، رد کرده است. والدين تيري شايوو ديشب بعد ازان بمحکمه عالي مراجعه کردند که يک محکمه استيناف فدرال از غور روي اين قضيه خودداري کرد و مجلس ايالتي فلوريدا تصميم گرفت مداخله نکند. جب بش، گورنر ايالت فلوريدا بمساعي خود جهت کسب اجازه محکمه که خانم شايوو را تحت محافظت حکومت ايالتي قرار دهد، ادامه ميدهد. او از چالش هاي جديد بمقابل تشخيص مرضش که ميگويند در يک حالت گياهي قرار دارد، ياد کرد. خانم شايوو از وقتي که تيوپش بروز جمعه قطع گرديد مواد غذائي و يا نوشيدني دريافت نکرده است.. مايکل شايوو شوهر او ميگويد خانم شايوو نميخواست بطور مصنوعي زنده نگهداشته شود.

XS
SM
MD
LG