لینک های دسترسی

شيراک خواستار ماليه بر مواد سوخت طيارات جهت مبارزه با امراض ساري در افريقا شد. - 2005-03-28


ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه خواستار ماليه جديد بر مواد سوخت طياره شد تا از وجوه آن جهت مبارزه با امراضي چون ايدز، سل و ملاريا در افريقا استفاده شود. ژاک شيرک، امروز طي سخنراني در توکيو گفت در نظر دارد اين مفکوره را در يک کنفرانس سران گروه هشت کشور عمده صنعتي جهان در ماه جولاي و در ملل متحد در ماه سپتمبر، ارائه کند. آژانس خبرگزاري فرانسه گزارش داد که ژاک شيرک گفت آلمان از اين ماليه پيشنهادي که شايد بر تکت هاي طيارات نيز تطبيق گردد، پشتيباني ميکند. آژانس گفت ژاک شيرک ادعا نمود که از وجوه ناشي ازين ماليه شايد هر سال جهت حفظ جان بيش از سه مليون نفر استفاده شود.

XS
SM
MD
LG