لینک های دسترسی

پوليس نيپال ۱۶ مظاهره چي مخالف رژيم سلطنتي را توقيف کرد. - 2005-03-28


پوليس در کتمندو، پايتخت نيپال حد اقل ۱۶ تن ديگر از فعالين را توقيف نمود که عليه غصب قدرت مطلق توسط گيانندرا، پادشاه آن کشور احتجاج ميکردند. اين احتجاج کنندگان از يک امر منع مظاهره سرپيچي کرده و در نزديک عمارت مرکز دارالانشا اجتماع نموده و شعار ميدادند: “مرگ بر استبداد، ما ديموکراسي ميخواهيم.” بروز يکشنبه هفت تن از فعالين که همه اعضاي حزب کانگرس نيپال بودند بعد از مظاهرات مشابه توقيف شدند. در عين زمان، اردوي نيپال گفت شورشيان ماويست بروز شنبه سه عسکر غير مسلح را در منطقه شرقي راميچهاپ اختطاف کرده و بقتل رسانيدند. پادشاه نيپال بتاريخ اول فبروري حکومت را منحل نموده و همه قدرت را بدست خود گرفته گفت که حکومت نتوانسته قيام ماويست ها را متوقف سازد. شورشيان براي تقريباً يک دهه جهت جانشين ساختن يک دولت کمونيستي بعوض رژيم سلطنتي ميجنگند.

XS
SM
MD
LG