لینک های دسترسی

Breaking News

جسد پاپ  در قصر واتيکان گذاشته شده است - 2005-04-03


کاردينال ها و اسقف هاي رومن کاتوليک ،مراسم دعا خواني خودرا با اداي اخرين احترامات به پاپ جان پال که جسد او در قصر واتيکان طي تشريفات خاصي گذاشته شده است . آغاز کردند تصاوير رهبران عالي رتبه از طريق تلويزيون در سر تاسر جهان امروز يکشنبه پخش شد به مردم عامه نيز اجازه داده خواهد شد تا بعدادر همين هفته هنگاميکه جسد رهبر ۸۴ ساله کاتوليک هاي جهان در تالار سنت پيتر گذاشته ميشود بازديد کرده و مراسم را بجا اورند يک تعداد بي نهايت زياد مردم در ميدان کليساي بزرگ امروز يکشنبه نيز جمع شده اند تا به کارول وويت لا ، کشيش سابق پولندي که بيش از يک ملياردرومن کاتوليک جهان را از سال ۱۹۷۸ به اين طرف رهبري کرد ، احترام نمايند روي زينه هاي تالار محرابي راگذاشته اند و يک تعداد از کاردينال ها با لباسهاي سفيد و زردوزي انجيلو سودانو کاردينال اعظم واتيکان را در دعاخواني بزبان لاتين همراهي کردند دهها هزار نفر در ميدان بزرگ در مقابل کليسا جمع شده اند

XS
SM
MD
LG