لینک های دسترسی

Breaking News

به تعقيب تهديد تندروان، مسافرين بس کشمير بيک محوطه محفوظ انتقال داده شدند. - 2005-04-04


مقامات هند مسافريني را که قرار است در اولين بس بين کشمير هند و پاکستان مسافرت کنند، بيک محوطه انتقال دادند که ازان بشدت محافظت ميشود. مقامات ميگويند بعد ازان اين تصميم را اتخاذ کردند که گروه هاي مخالف هند به فاميل هاي کشميري گفتند وقتي خدمات بس بروز پنجشنبه آغاز مييابد ازان استفاده نکنند و هشدار دادند که بس تابوت شان خواهد شد. شورشيان همچنان گفتند که فهرست کامل معلومات مسافرين را در اختيار دارند و تهديد کرده اند خانه هاي آنهائي را هدف قرار خواهند داد که اين هشدار را ناديده بگيرند. آغاز مجدد خدمات بس بين مظفر آباد و سرينگر منحيث تقويه مساعي صلح بين هند و پاکستان پنداشته ميشود. مامورين ميگيوند خدمات بس در قسمت توحيد مجدد فاميل ها بعد از بيش از ۵۰ سال جدائي بخاطر منازعه کشمير ممد واقع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG