لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد موسسه  عفو بين المللي از چين در زمينه  ميزان اعدام هاي بعمل آمده  در آن کشور  - 2005-04-05


موسسه عفو بين المللي ميگويد چين در سال ۲۰۰۴ اکثريت اعدام هاي گذارش شده جهانرا داشته است . عفو بين المنللي که مقرآن لندن است ميگويد سال قبل زياده از ۳۷۰۰ تن در ۲۵ کشور جهان اعدام شده اند که دست کم ۳۴۰۰ آن تنها در چين بوده است . اما عفو بين الللي مي گوييد منابع در چين تخين مي کنند که در واقع تقريباً ۱۰ هزار نفرسالانه در چين اعدام مي شوند . ساير کشور هائيکه در صدر لست قراردارند شامل ايران مي گردد که گذارش شده ۱۵۹ نفررا اعدام کرده است . ويتنام ۶۴ وايالات متحده ۵۹ نفررا کشته است عفو بين المللي ميگويد ارقام واقعي را مشکل است بدست آورد زيرا بسياري از کشور ها مخفييانه مردم را اعدام مي کنند . موسسه عفو بين المنللي در لندن ميگويد زياده از ۷۳۰۰ نفر در سال ۲۰۰۴ به جزاي مرگ محکوم شدند .

XS
SM
MD
LG