لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان عراق يک کرد را بحيث رئيس جمهور انتخاب کرد. - 2005-04-06


پارلمان عراق، جلال طالباني سياستمدار کرُدي را بحيث رئيس جمهور آن کشور تعين و به يک هفته توقفي پايان بخشيد که راه را براي تشکيل يک حکومت هموار خواهد ساخت . پست طالباني عمدتا يک عهده تشريفاتي است ، اما وي تعهد نمود که با تمام اقوام و گروه هاي مذهبي براي بازسازي عراق و اعاده امنيت کار خواهد کرد. دو معاون رئيس جمهور نيز امروز چهارشنبه انتخاب شدند. آنها عبارت از عادل عبدل مهدي يک شيعه است که وزير ماليه حکومت موقتي بوده وغازي ال ياور سني مذهب عرب که رئيس جمهور موقتي بوده است . قرار است سه عضو شوراي رياست جمهوري روز پنجشنبه حلف وفاداري ياد کرده وبعد ابراهيم ال جعفري را که يک شيعه است بحيث صدراعظم تعين نمايند. مامورين عراقي ميگويند صدام حسين وساير مقامات محبوس رژيم وي اجازه داده شدند تا جريان واقعات پارلمان عراق را در تلويزيون تماشا کنند. در عين زمان گزارشهاي نظامي امريکا حاکيست که يک عسکر امريکايي روز سه شنبه زماني در بغداد کشته شد که يک بم کنار جاده در نزديک گزمه وي منفجر گرديد گ تندروان آتشباري را آغاز آغاز نمودند.

XS
SM
MD
LG