لینک های دسترسی

Breaking News

نشروصيت نامه پاپ جان پال دوم  توسط واتيکان. - 2005-04-07


واتيکان وصيت نامه روحاني پاپ جان پال را نشر کرده است . در اين سند پاپ گفته که وي استعفا را در سال ۲۰۰۰ در نظر داشته و همچنان در باره دفن شدن در زادگاه اصلي اش پولند فکر ميکند. وي همچنان در خواست مينمايد که ياداشتهاي شخصي اش بايد از بين برده شود. در عين زمان مليون ها زاير در روم هستند تا به پاپ که سومين پاپ رومن کاتوليک با طولاني ترين دروان خدمت در تاريخ کليساي کاتوليک است ،اداي احترام نمايند. رئيس جمهور بش و حدود ۲۰۰ تن از رهبران جهان در روم آمده اند تا در مراسم تدفين پاپ بروز جمعه اشتراک نمايند. قرار است جسد پاپ جان پال در يک سردابه واقع در زير کليساي سنت پيترز داخل گردد. مامورين اتياليه تدابير فوق العاده امنيتي را نافذ ساخته اند که اين تدابير شامل راکت هاي ضد طياره ونافد ساختن قيود منع پرواز بر فرار شهر روم ميباشد.

XS
SM
MD
LG