لینک های دسترسی

Breaking News

بيرون کشيدن اجساد بيشتر از خرابه هاي عمارت  ويران شده در بنگلاديش. - 2005-04-11


مجمع تلفات سقوط يک عمارت در اوايل روز دوشنبه در يک يک فابريکه نساجي در بنگلاديش روبه افزايش است . همله نجات حد اقل ۱۵ جسد وحد اقل ۸۰ کارمند زخمي را از خرابه هاي اين عمارت بيرون کشيده و به شفاخانه ها انتقال داده اند. اين تعيمر نه منزله در حدود ۳۰ کيلومتري شمالغرب داکه پايتخت بنگلاديش واقع است . در حاليکه اقارب هيجان زده همراه با قواي اطفائيه که توسط دست و داس ها در ويرانه ها در جستجوي عزيزان شان ونجات يافتگان هستند، بيم آن ميرود که ۲۰۰ کارگر هنوز در ويرانه هاي عمارت گير مانده باشند. مقامات ميگويند که اين فابريکه بروي يک باطلاق اعمار شده بود. هنوز معلوم نيست که چه واقعاً باعث سقوط اين عمارت چين طبقه در منطقهپالاسبري شده است . بعضي شاهدان ميگويند قبل از سقوط اين عمارت آنها آواز يک انفجار را شنيده اند. اين فابريکه تکه بزرگترين بخش صادرات بنگلاديش بوده و حدود يک اعشاريه هشت مليون کارگر و مليارد ها دالر عايدات داشته است .معيار ها ضعيف مصئونيت باعث واقعات مختلف در چنين عمارات مي گردد.

XS
SM
MD
LG