لینک های دسترسی

Breaking News

زنان کويت حق راي دهي در انتخابات بلدي را کسب کردند. - 2005-04-19


پارلمان کويت لايحه اي را تصويب کرد که بزنان حق ميدهد براي اولين بار در انتخابات بلدي راي بدهند. اين اقدام پارلمان قدم اول در جهت تعديل قانون انتخابات سال ۱۹۶۲ است تا بزنان حق اشتراک در سياست را بدهد که موضوع داغ مورد مباحثه دران امارت کوچک خليج بوده است. قانون اساسي کويت براي مردان و زنان حقوق مساوي داده است ولي قانون انتخابات حق راي و کانديد شدن را به آن مردان بالاتر از سن ۲۱ محدود کرده است که در پوليس يا قواي نظامي خدمت نميکنند. بنيادگرايان و رهبران محافظه کار قبايلي نگراني دارند که اگر به زنان اجازه داده شود راي بدهند و کانديد شوند وظايف شان را در منزل ناديده خواهند گرفت.

XS
SM
MD
LG