لینک های دسترسی

Breaking News

بيش از ۵۰ جسد از درياي دجله در جنوب بغداد بدست آمد. - 2005-04-21


جلال طالباني، رئيس جمهور عراق ميگويد اجساد بيش از ۵۰ نفر که هفته گذشته اختطاف شده بودند در جنوب بغداد از درياي دجله برون کرده شد. رئيس جمهور عراق ميگويد اجساد مردان، زنان و اطفال از دريا برون کرده وتثبيت هويت گرديده است. او همچنان گفت که مقامات هويت قاتلين را نيز ميدانند. بروز شنبه گذشته مقامات شيعه گفتند در حدود ۵۰ نفر در شهرک مداين، در نزديک بغداد توسط تندروان سني اختطاف شده و بمرگ تهديد شده بودند. اما قواي عراقي که بروز دوشنبه بر آن شهر حمله کرد گفت شواهدي را نديده که کسي گروگان گرفته شده باشد. در عين زمان اجساد تيرباران شده ۱۹ عراقي در يک استوديوم فتبال در تقريباً ۲۰۰ کيلومتري شمال بغداد کشف شده است. يک خبرنگار آژانس اسوشيتد پرس در شهرک حديثه گفت اجساد را در زير يک ديوار ديده است و چنين بنظر ميرسد که هدف گلوله قرار گرفته باشند. از قول باشندگان شهر گزارش داده شده که آنها آواز شليک گلوله را شنيدند و بعقيده آنها مقتولين که لباس ملکي بتن داشتند، عساکر عراقي بودند که براي رخصتي بخانه هاي شان ميرفتند. مقامات حکومت عراق و يا ايالات متحده اين گزارش را تائيد نکرده اند.

XS
SM
MD
LG