لینک های دسترسی

Breaking News

حمله صد ها تن از کارگران بنگله ديشي بر  سفارت کشور شان در کويت . - 2005-04-24


صد ها تن از کارگران بنگله ديشي ، که ظاهراً نسبت عدم حصول معاشات شان در کويت خشمگين بودند ، بر سفارت شان درکويت حمله کرده و باعث زيان شده اند . آژانس اسوشي اييت پرس گفت دو تن از افراد ملکي بنگله ديشي در اين احتجاج شدديد که بعدازمداخله پليس واخراج کارگران از سفارت خاتمه يافت ، بطور جزئي زخمي شده اند . راپور از قول » نصر الاسلام خان « گفته است کارگران بنگله ديشي در کويت براي شکايت از عدم حصول معاشات شان به طورمنظم به سفارت رجوع مي کنند . اوگفت احتجاج کنندگاني که امروز يکشنبه بووقت محل واردسفارت شدند شايد خشمگين بودند زيرا هيچ ماموري براي استماع شکايات شان با آن گروه ملاقات نکرده بود . .

XS
SM
MD
LG