لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است هند در ملاقات با اهان بر کرسي دائمي شوراي امنيت اصرار ورزد. - 2005-04-26


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد به دهلي جديد مواصلت کرده است. انتظار ميرود رهبران هند در ملاقات با او براي کسب يک کرسي دائمي بعد از توسعه شوراي امنيت، گردد. يک بيانيه وزارت خارجه هند حاکيست که بازديد چهار روزه کوفي انان در يک مقطع حساس صورت ميگيرد که اجنداي اصلاحات ملل متحد تعيين ميگردد. پيشنهاد کوفي انان شامل توسعه شوراي امنيت، وضع مقررات جهت اجازه دادن براي استفاده از قوه نظامي و تثبيت يک تعريف براي دهشت افگني است. هند ميگويد سزاوار کسب يک کرسي دائمي در شوراي امنيت است زيرا قدرت اقتصادي آن کشور رشد ميکند و همچنان بزرگترين ديموکراسي جهان است که از يک ششم نفوس جهان نمايندگي ميکند.

XS
SM
MD
LG