لینک های دسترسی

Breaking News

قواي سوريه بعد از ۲۹ سال لبنان را ترک کرد. - 2005-04-26


ٰسوريه به ملل متحد اطلاع داده است که بحضور ۲۹ ساله خود در لبنان خاتمه داده است. فاروق الشرا، وزير خارجه سوريه طي مکتوبي عنواني ملل متحد گفت خروج عساکر سوري امروز خاتمه يافت و با تقاضاي بين المللي حاوي قطعنامه سال ۲۰۰۴ تطابق دارد. يک هيئت ملل متحد اين خروج را تصديق خواهد کرد که چند هفته بعد ازان صورت گرفت که مخالفين حکومت لبنان آن حکومت و حاميان سوري آن را مسؤل قتل تاريخ ۱۴ فبروري رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان خواندند. باوجود تکذيبيه هر دو حکومت صدها هزار لبناني بجاده هاي بيروت رفته و خروج قواي سوريه را تقاضا نمودند. در عين زمان، نجيب مکاتي، صدراعظم مؤظف لبنان به پارلمان رفته و خواستار راي اعتماد گرديد که بحکومتش اجازه ميدهد آمادگي را براي انتخابات ماه مي آغاز نمايد.

XS
SM
MD
LG