لینک های دسترسی

Breaking News

يک قرباني تجاوز تهديد کرده که در مقابل عمارت پارلمان پاکستان بخود آتش ميزند.


يک دختر نوجوان پاکستاني که ادعا ميکند پوليس و سايرين او را مکررال هدف تجاز قرار داده بودند، تهديد کرده است که اگر مرتکبين رسماً متهم نشوند خود را به آتش ميزند. نازيش بهتي، دختر ۱۷ ساله ميگويد وقتي بماموريت پوليس مراجعه کرده و اطلاع داد که بر وي تجاوز شده، دو مامور پوليس نيز بر او تجاوز کردند. او بخبرنگار صداي امريکا گفت اختطاف کنندگان ناشناس او را براي ۳۷ روز در اسارت نگهداشته بر وي مواد مخدر ترزيق کرده و مکررال تجاوز مينمودند. او گفت توانست از گير آنها فرار کند و خود را بماموريت پوليس برساند. نازيش بهتي از ولايت پنجاب به اسلام آباد رفت تا به صدراعظم عرض کند. او ديشب با چودهري شجاعت حسين، رئيس حزب حاکمه مسلم ليگ ملاقات نمود. او بوي اطمينان داد که مرتکبين دستگير و مجازات خواهند شد.

XS
SM
MD
LG