لینک های دسترسی

Breaking News

ایران کورس های آموزشی را به طالبان فراهم آورده است


دو تن از قوماندان طالبان به یک روزنامه برتانوی گفته اند که صد ها شورشی، برای کشتن عساکر ناتو در افغانستان، در ایران تحت تربیه قرار داشته اند.

این قوماندانان که نام شان افشاء نشده است به روزنامه د سندی تایمز گفته اند که ایران به اعضای طالبان، برای شرکت شان در یک برنامه سه ماهه یی آموزشی که در هنگام زمستان در جنوب شرق ایران منعقد شده بود، پول پرداخته اند.

یکی ازین قوماندانان گفته است که سرکوبی طالبان در پاکستان باعث گردید که شورشیان جهت تربیه و کسب حمایت، به جا های دیگری مراجعه کنند.

قوماندانان طالبان گفته اند که در ماه اول کورس آموزشی، حمله بر قطار های نظامی و فرار از محل قبل از پاسخ قوای ناتو، تدریس گردید.

تندروان گفتند که در ماه دوم به آنها تدریس شد که چطور بم های کنار جاده را به شکل مسلسل جابجا سازند، تا کسانیکه برای کمک عساکر مجروح به محل میایند، خود قربانی انفجارات بیشتری گردند.

شورشیان گفته اند که ماه سوم بر تهاجم بر پایگاه ها و محلات تفتیش تمرکز داشت.

محمود احمدی نژاد، ریس جمهور ایران به شکل علنی از حکومت کرزی حمایت کرده و اخیرا در کابل با او ملاقات کرد.

ولی مقامات امریکایی و برتانیوی میگویند ایران به طالبان به شکل خفیه کمک ارائه میکند.

XS
SM
MD
LG