لینک های دسترسی

Breaking News

یک هیئت حکومت افغانستان به اسلام آباد رفته است


قرار است این هیئت حکومت افغانستان پس از گفتگو ها با مقامات پاکستانی امروز پس به کابل برگردد

سفارت افغانستان در اسلام آباد به صدا امریکا گفت که یک هیئت عالی رتبه حکومت افغانستان ظهر امروز از کابل به اسلام آباد مواصلت کرد.

احمد شکیب مسعغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان قبل از سفر این هیئت عالی رتبه افغانستان به اسلام آباد در صحبتی با صدا امریکا گفت محمد معصوم ستانکزی، سرپرست وزارت دفاع و رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی از جمله مقاماتی اند که با صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه عازم اسلام آباد شده اند.

آقای مستغنی گفت "سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت در این سفر یک روزه وزیر امورخارجه افغانستان را همراهی میکنند ".

تا هنوز در مورد اجندای این سفر و این که هیئت حکومت افغانستان با کدام یک از مقامات حکومت پاکستان در این سفر ملاقات و گفتگو خواهند کرد به رسانه ها چیزی گفت نشده است، اما قبلا گزارش های به نشر رسیده است که میگوید در این سفر هئیت افغانستان با صدراعظم و لوی درستیزی قوای مسلح پاکستان دیدار خواهند کرد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که به منظور روشن ساختن موفق جدید حکومت افغانستان در قبال ّاکستان یک هیئت عالی رتبه را به اسلام اباد اعزام میکند.

همچنان سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدا امریکا گفت این هئیت با جانب پاکستان در مورد یافتن راه های بهتر مبارزه با دهشت افگنی و آن تروریستانی صحبت میکند که در داخل خاک پاکتسان حضور داشته و از آنجا حملات و فعالیت های تخریبی را در افغانستان انجام میدهند.

او گفت رئیس جمهور افغانستان در مورد طرح های در این مورد از قل با صدراعظم و لوی درستیز پاکستان صحبت کرده است.

اقای هاشمی گفت"این طرح شامل راه ها و راه کارهای میباشد، به خاطر اقدام علیه گرو های تروریستی و دهشت افگن که در داخل پاکستان هستند وعلیه مردم افغانستان حملات و فعالیت های را انجام میدهند ".

معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت حکومت افغانستان خواهان آن است که جانب پاکستان در مورد قضایای اخیر به حکومت افغانستان توضیحات روشن ارائیه کند.

آقای هاشمی گفت "خواست های مشخص را که ما از جانب پاکستان داریم این است که تعریف را که پاکستان برای خود وبرای مردم خود کرده است همچو چیزی را برای افغان ها و افغانستان هم تطبیق بکند ، گرو های در داخل پاکستان اجتماعات برگزار میکنند و اعلان جنگ علیه مردم افغانستان میکنند باید حکومت پاکستان در این مورد اقدامات کند".

این هئیت در حالی عازم اسلام آباد شده است که روز گذشته حکومت افغانستان بصورت آشکار اعلان کرد که در عقب حملات انتخاری هفته اخیر که در کابل رخ داده است دست حلقات خاص نظامیان پاکستان است.

ریاست عمومی امنیت ملی به روز چهار شنبه اعلان کرد که در عقب حمله انتحاری چند روز قبل در شاه شید کابل، حمله در مقابل اکادمی پولیس، حمله بر معینت مبارزه با مواد مخدر در قصبه دست و حمله انتحاری مقابل دروازه میدان هوایی بین المللی کابل دست حلقات خاص نظامی پاکستان است.

حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افزود "مثال حمله که در منطقه شاه شهید شد و یا حمله که در مقابل اکادمی پولیس شد،میخواهم در همین مورد چند نقطه را واضیح بسازم، ما امروز می توانیم بگویم که در عقب تمام این حملات دست حلقات خاص نظامیای پاکستان موجود بود که توسط مزدوران خود که شبکه حقانی می باشد این حملات را راه اندازی میکنند".

در حملاتی انتحاری که در چند روز اخیر، در شاه شهید، مقابلاکادمی پولیس،حمله به نیروهای خارجی در قصبه و حمله که در مقابل دروازه وردوی میدان هوایی بین الممللی کابل صورت گرفت، ۵۶ تن کشته شدند و حدود پنج صد تن دیگر جراحت برداشتند که اکثر شان غیر نظامیان اند.

پاکستان تا کنون در مورد اظهارات سران حکومت افغانستان با احتیاط عکس العمل نشان داده است .

وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که کشورش از ترورزم خسارات فراون جانی و مالی متقبل گردیده است.

XS
SM
MD
LG