لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: اگر برنده شدم، تا یک ماه توافقنامه را امضا می کنم


عبدالله عبدالله یگانه رقیب خود را در انتخابات تقلب عنوان کرده است
عبدالله عبدالله، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گوید که اگر در انتخابات برنده شود، در فاصلۀ زمانی یک ماه - توافقنامۀ امنیتی دوجانبه را با ایالات متحده امضا می کند.

آقای عبدالله، در مصاحبه یی با اسوشیتدپرس، رئیس جمهور کرزی را به خاطر امتناع از امضای توافقنامه انتقاد کرد.

عبدالله عبدالله می گوید که تا هنوز هم به خاطر بهبود امنیت و ثبات در افغانستان به نیرو های بین المللی نیاز است،"فکر می کنیم و باور داریم به آن نقطۀ که بتوانیم ] امنیت و ثبات[ را خود ما تامین کنیم، نرسیده ایم. باید توافقنامه را به منظور رسیدن به هدف که افغانستان بتواند در عرصۀ امنیت روی پا های خود بایستد، امضا کنیم."

داکتر عبدالله روز پنجشنبه گفت که "اگر برنده شود، نهایتاً در یک ماه توافقنامه را امضا خواهد کرد."

پیامد تاخیر امضای توافقنامه

تاخیر در امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه، روابط میان واشنگتن و کابل را خدشه دار ساخته، نگرانی های بزرگ امنیتی را پس از ۲۰۱۴ در میان مردم ایجاد و دست آورد ها و مصارف ملیارد ها دالر امریکایی را در بیش از یک دهۀ پسین، با خطر مواجه ساخته است.

جوزف دنفورد، قوماندان نیرو های ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان، در برابر کمیتۀ امور نظامی مجلس سنای امریکا گفت که در صورت امضای توافقنامۀ امنیتی، با حضور ۸ تا ۱۲ هزار سرباز امریکایی؛ برعلاوۀ هزاران سرباز امریکایی مبارزه با دهشت افگنی در افغانستان، موافق است.

آقای دنفورد هشدار داد که هر چند نیرو های امنیتی افغان از توانمندی بهتری برخوردار شده اند اما خروج نیرو های خارجی در ختم سال روان، زوال نیرو های امنیتی افغان، و انسجام دوبارۀ شبکۀ القاعده را در پی خواهد داشت.

این قوماندان امریکایی گفت که اگر تا ماه اگست رئیس جمهور آیندۀ افغانستان مشخص شود، "قادر خواهیم بود گزینۀ نظامی را بدون کدام مشکلی تا آن زمان حفظ کنیم."

سایر کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان حمایت شان را از توافقنامۀ امنیتی دوجانبه ابراز داشته اند، اما عبدالله عبدالله تک کاندیدای است که تا به حال به گونۀ علنی جدول زمانی را برای امضای توافقنامه امنیتی اعلام می کند.

مذاکره با طالبان

آقای عبدالله به اسوشیتدپرس گفت که "دروازه مذاکرات با طالبان را باز نگهمیدارد" اما او بر "حمایت مردم در برابر کسانی که وارد مذاکرات نمی گردند" تاکید ورزید.

این در حالی است که طالبان انتخابات را توطیۀ امریکا دانسته و مردم را تهدید کرده اند تا در انتخابات شرکت نکنند.

عبدالله عبدالله، که در انتخابات ۲۰۰۹ یکجا با حامد کرزی به دور دوم انتخابات راه یافت، نگرانی اش را به خاطر تقلب در انتخابات پنجم اپریل ابراز کرده است.

ناظرین می گویند که انتظار نمی رود هیچ یک از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بتواند در دور اول، اکثریت را کسب کند و احتمال رفتن انتخابات به دور دوم، به گونۀ گسترده یی وجود دارد.
XS
SM
MD
LG