لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: کرزی بدون مشوره و آمادگی به امریکا رفته


داكتر عبدالله عبدالله، رئيس ائتلاف ملی می گوید رئیس جمهور افغانستان پیش از این سفر مهم با رهبران گروه های مخالف سیاسی مشوره نکرده است.

داکتر عبدالله در صحبت با رادیو آشنا گفت گفت که در گذشته رفتار طوری بوده که "بنابر مسایلی و ملحوظات حتی شخصی، روابط با کشورها گاهی برهم زده میشد، تنش ایجاد میشد و مردم افغانستان نادیده جلوه داده میشد."

به گفتۀ این مخالف سیاسی رئیس جمهور حامد کرزی، این بار مسألۀ عمده این است که افغانستان در معرض یک آزمایش بزرگ قرار دارد و روند انتقال امنیتی و انتقال قدرت از لحاظ سیاسی همزمان صورت میگیرد.

عدم استفاده از فرصت ها

آقای عبدالله به این عقیده است که "دوازده سالی که بهترین و طلایی ترین فرصت ها دراختیارافغانستان بود و متأسفانه از آن خوب استفاده نشد، و اکنون نگران است که رهبریت فعلی بدون درک موضوع به شکل "احساساتی و شعاری" با مسائل برخورد خواهد کرد و در نتیجه فرصت ها ضایع خواهد شد.

وزیر خارجه پیشین افغانستان با انتقاد از آمادگی های رئیس جمهور کرزی می گوید افغانستان با یک طرح بسیار جامع باید میرفت و از یکطرف با یک اطمینان نسبت به مردم افغانستان و ازطرف دیگر نسبت به دوستان بین المللی درآنجا صحبت میشد.

آقای عبدالله به عنوان مثال گفت اگر بحث در مورد کمک های آینده به افغانستان مطرح می شود، موضوع مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون یک بحث اساسی است که به عقیدۀ او حکومت فعلی افغانستان در این قسمت ناکام مانده است.

آیندۀ کرزی و افغانستان

آقای عبدالله می گوید مدت باقی ماندۀ ریاست جمهوری حامد کرزی با مهمترین آزمون ها و بهترین فرصت ها همراه می باشد اما امیدواری های رقبای سیاسی آقای کرزی متأسفانه در استفادۀ درست از این فرصت ها اندک می باشد.

این مخالف سیاسی رهبر افغانستان رابطۀ افغانستان با ایالات متحده را "بسیارمهم" عنوان کرد اما می گوید "متاسفانه نسبت نبود یک دیدگاه روشن سیاسی، نسبت نبودن یک استراتیژی یا نسبت نبود یک وضاحت دربرنامه فرصت های در این روابط از دست میرود."

او میگوید آنچه اهمیت دارد ادامۀ همکاری به صورت کل به شمول همکاری ها درساحۀ نظامی و امنیتی میباشد و افغانستان تا زمانی به این مساعدت ها نیاز دارد که از نقطه نظر امنیتی و ایجاد ثبات در کشور بپای خود ایستاده گردد.

ناکامی روند مصالحه

گفته می شود که رهبر افغانستان در ملاقات اش با رئیس جمهور باراک اوباما طرح های آیندۀ روند مصالحه را در جریان بگذراد. اما آقای عبدالله با انتقاد از تلاش های صلح توسط کابل می گوید "تا به حال هر تلاشی که صورت گرفته شده است یک جانبه بوده است، اگر امتیازی هم داده شده است یکطرفه بوده است. و طالبان حتی آمادگی خود را برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان اعلام نکرده اند و تقاضا ها و شرایطی را هم که دارند تغیر ننموده است."

او می گوید "مثلاً همین شرط که تاوقتی یک سرباز خارجی درافغانستان باشد ما به جنگ ادامه میدهیم" خود بازتاب دهندۀ ناکامی روند توسط کابل است. آقای عبدالله علاوه کرد که دولت افغانستان به صورت ابزاری از روند صلح استفاده کرده و برنامۀ واضحی در مورد ندارد.

رهبری آیندۀ افغانستان

داکتر عبدالله می گوید مهمترین مسأله این است که برای مردم افغانستان که درجنگ نیستند چه برنامۀ وجود دارد یا چه برخوردی صورت می گیرد یا چطور میشود که حمایت مردم افغانستان را به دست آورد. آقای عبدالله میگوید عمده ترین مسئله برای رهبری افغانستان این خواهد بود که اعتماد مردم افغانستان را جلب کند.

به گفته رئيس ائتلاف ملی "درحقیقت صلح خواستۀ یک گروه یا دوگروه، یک شخص و یا چند شخص نیست، بلکه این خواستۀ همۀ مردم افغانستان است.اما متاسفانه در برقراری صلح حکومت موجودۀ افغانستان کاملاً ناکام بوده است."
XS
SM
MD
LG