لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل اهالی محل در قبال راکت پراگنی های پاکستان


آرشیف: تصویری از ولایت کنر که در این اواخر تحت حملات راکتی از آنسوی مرز افغانستان با پاکستان قرار گرفته است.

مردم قرات و قصبات ولایت کنر که پنج هفته است با آتشباری قوای پاکستان مواجه میباشند، با وجود تحمل زیاد، و با افزایش تعداد تلفات، برای کوچ نمودن از خانه های خود آمادگی می گیرند.

طی چند روز اخیر خانواده ها در حالیکه دوشک ها و خریطه های لباس های خود را بر مرکب ها بار نموده اند پای پیاده حرکت نموده و از خانه های خالی و قرات متروکه عبور می کنند.

خبرنگار اسوشیدیت پرس که از سه قریه کوهستانی در ولایت کنر دیدن مینمود میگوید ظرف دو ساعت شاهد حداقل ۵۰ گلوله باری از جانب پاکستان بود. یک راکت حتی به پنج مایلی اسد آباد مرکز کنر هم اصابت نمود.

مامورین افغان، پاکستان را متهم نموده اند که از ماه می تا به حال حداقل ۷۶۱ راکت را جانب ولایت کنر پرتاپ نموده اند که به منجر کشته شدن حداقل ۴۰ نفر گردیده است.

پاکستان این اتهامات را رد نموده و میگوید اگر راکت ها به افغانستان اصابت نموده باشد عمدی نبوده است.

محمد حسن ۴۵ ساله که از قریه سباگی میباشد میگوید وی و دیگر هموطنانش حاضر اند برای مقابله با این راکت باری های پاکستان جان دهند:

"آخرین کاری را که انجام خواهیم داد ایستادگی و مقاومت در برابر این جنایت کاران است. در هر حال ما در خانه های خود کشته می شویم، همان بهتر که در جنگ با آنان کشته شویم."

جمال گل یکی از دیگر از اهالی قریه از کشته شدن نواسه ۹ ساله خود و دیگر اطفال یاد میکند که در زمان چرانیدن بز ها هدف راکت باری پاکستانی ها قرار گرفتند.

جنرال امین اله عمرخیل، قوماندان زون شرق پولیس سرحدی افغانستان پاکستان را متهم به کمک شورشیان نموده و میگوید آنان با راکت باری بر قرات ما میخواهند آنرا خالی از سکنه نمایند تا شورشیان در آن پناه گیرند.

"زمانیکه قرات ولایت کنر متروکه شود، دشمنان ما که اکثریت شان خارجی ها هستند در آن محلات جا خواهند گرفت تا تمام ولایت پر تشنج سازند."

در حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ خانواده مناطق سرحدی ولایت کنر را ترک گفته و به ولایت همجوار ننگرهار پناه برده اند.

XS
SM
MD
LG