لینک های دسترسی

دستگیری یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر


باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر

ادارۀ مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلۀ افغانستان، از دستگیری یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر بنام حاجی عیسی در ولایت نیمروز خبر داده است.

باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که حاجی عیسی با برادرش حاجی موسی یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر را در بخش های جنوب کشور رهبری می کردند و این شبکه از یک و نیم سال بدینسو بیشتر از ده تن مواد مخدر را به پاکستان و ایران قاچاق کرده است.

وی افزود که حاجی عیسی باشندۀ اصلی ولایت هلمند است اما در ولایت نیمروز خود را به حیث بزرگ قوم معرفی کرده بود.

XS
SM
MD
LG