لینک های دسترسی

Breaking News

تصمیم ولسی جرگه و واکنش لوی سارنوالی افغانستان


آرشیف: محمد اسحق الکو لوی سارنوال افغانستان
آرشیف: محمد اسحق الکو لوی سارنوال افغانستان

در واکنش به تصمیم اعضای ولسی جرگه افغانستان که لوی سارنوال را سلب اعتماد و صلاحیت کرده اند، محمد اسحق الکو لوی سارنوال افغانستان میگوید آماده تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیده گی به شکایت های انتخاباتی است و تلاش میکند فیصله های این محکمه را هرچه زودتر عملی نماید.

لوی سارنوال افغانستان در این مورد گفت:

" حکم محکمه برای من واجب التنفیذ است. فوراً این حکم را تطبیق میکنم و کسانی که درگیر در این جعلکاری هستند باید محاکمه شوند. "

محکمه اختصاصی بررسی دوسیه های انتخابات به روز پنجشنبه نتایج بررسی هایش در مورد تقلبات انتخاباتی را اعلام کرد که به اساس آن 62 تن از اعضای کنونی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده و افرادی دیگری به عوض انان معرفی شده اند.

نامزدان معترض که دهها تن شان به اساس فیصله نهایی محکمه اختصاصی به ولسی جرگه راه خواهند یافت، از فیصله اخیر این محکمه استقبال نموده و این اقدم را گامی به سوی تطبیق قانون در کشور میخوانند.

داود سلطان زوی از نامزدانی است که پس از بررسی دوسیه های انتخاباتی از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلام شده است.

او در زمنیه میگوید:

" این میتواند یک آغاز جدید باشد و میتواند یک اعتماد به نفس را در مردم افغانستان احیا بکند و همچنان اعتماد به حکومت داری را."

محکمه اختصاصی بررسی تقلب های انتخاباتی به فرمان حامد کرزی و پیشنهاد ستره محکمه پس از آن ایجاد شد که شماری از نامزدان معترض، انتخابات ولسی جرگه سال 1389 را پر از تقلب خواندند.

اعضای ولسی جرگه این فیصله محکمه اختصاصی را نپذیرفته و میگویند این مسایل باعث بروز بحران در کشور خواهد شد.

عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در واکنش به تصمیم محکمه اختصاصی گفت:

" کمیسیون اختصاصی را که ما ایجاد کردیم، بین خود بشینند، یک پلان کاری را جور کنند که دفتر ای پی یو، یوناما، سفارت های امریکا و انگلستان، اتحادیه اروپا و تمام سفارت ها موقف مشروع شورا را اعلام بکنند و از عواقب این کار هشدار بدهند. "

ولسی جرگه افغانستان در پیوند به این مسایل به روز پنجشنبه در یک اجلاس فوق العاده برای سلب صلاحیت محمد اسحق الکو لوی سارنوال افغانستان رای داد.

نماینده گان مردم در ولسی جرگه پس از آن برای سلب صلاحیت لوی سارنوال رای دادند که با وجود تقاضا های مکرر وکلا ، لوی سارنوال به ولسی جرگه حضور نیافت.

لوی سارنوال افغانستان این اقدام وکلا را خلاف قانون خوانده و گفت ولسی جرگه حق ندارد که وی را سلب اعتماد کند.

لوی سارنوال در این مورد گفت :

" قانون اساسی صراحت دارد که سارنوال مستقل است. به این معنی که هیچ کس نمیتواند کار های سارنوالی را کنترول و تفتیش کند، غیر از محکمه، اصلاً خود آنها خلاف قانون اساسی تصمیم گرفته و همچنان در روز رخصتی مرا خواسته. "

در این حال عدهء از کارشناسان مسایل حقوقی میگویند برمبنای قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه حق سلب صلاحیت لوی سارنوال را ندارد.

فاروق بشر از کارشناسان افغان در این مورد در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت:

" به اساس قانون ستره محکمه صلاحیت دارد که برای مسایل خاص محاکم خاص را تعیین بکند و این هم یک معضله بود، همچنان رد صلاحیت لوی سارنوال قانونی نیست. به خاطر این که آنان صلاحیت این کار را ندارند."

فاروق بشر همچنان میگوید بنا بر موجودیت تقلب در انتخابات ولسی جرگه محکمه اختصاصی بررسی تقلبات انتخاباتی ایجاد شده که به گفته او وکلا باید به فیصله های این محکمه احترام بگذارند .

وی میگوید برمبنای قانون اساسی هر یک از وکلای که اکنون به اساس فیصله این محکمه رد صلاحیت شده اند ، میتوانند شکایات خود را با نهاد های عدلی و قضایی در میان گذاشته و از این طریق پاسخ خود را دریابند.

XS
SM
MD
LG