لینک های دسترسی

Breaking News

یافته های ناتو راجع به نقض حقوق بشر از سوی پولیس محلی افغان


یافته های ناتو راجع به نقض حقوق بشر از سوی پولیس محلی افغان

یک گزارش نظامیان ناتو حاکیست، برخی از نیرو های پولیس افغان که از سوی ایالات متحده مورد آموزش نیز قرار گرفته ، نقض حقوق بشر را مرتکب شده اما به طور کل، نیرو های پولیس افغان مؤثر بوده اند.

این گزارش ناتو به تعقیب مطالعۀ انجام یافته از سوی سازمان ناظران حقوق بشر که در ماه سپتمبر صورت گرفته بود، انتشار می یابد. در گزارش ناظران حقوق بشر، بعضی از سؤ رفتار ها از قبیل کشتار، تجاوز های جنسی و توقیف غیرقانونی از سوی پولیس محلی افغان به طور مستند بیان شده بود.

ناتو، چهل و شش مورد ذکر شده از سوی سازمان ناظران حقوق بشر را مورد تحقیق قرار داده که در نتیجه هفت مورد آن مورد اعتبار، پانزده مورد آن را قسماً مورد اعتبار و ده مورد آن را غیر قابل اعتبار یافته اند.

در گزارش ناتو تصدیق شده است که پولیس محلی افغان در موارد رعایت حقوق بشر، به آموزش بهتری نیاز دارد.

ناتو و سازمان ناظران حقوق بشر هردو در گزارش های شان راجع به نقش ملیشه های مورد حمایت حکومت که به نام اربکی نیز شناخته میشوند، اظهار نگرانی نموده اند.

نیرو های امنیتی افغانستان حالا به بیش از سه صد هزار سرباز افزایش یافته و میلیارد ها دالر کمک را از ایالات متحده به دست آورده اند.

XS
SM
MD
LG