لینک های دسترسی

Breaking News

لویی گومرت:'در مذاکرات باید تمام جناح ها شرکت داشته باشند.'


لویی گومارت عضو کانگرس ایالات متحده امریکا

چهار عضو کانگرس ایالات متحده با رهبران سیاسی شمال که مخالف حکومت افغانستان اند در شهر بن دیدار کردند. لویی گومرت عضو کانگرس ایالات متحده در مصاحبه یی با رادیو آشنا گفت که آنان به خاطری با رهبران شمال مذاکره کردند که آنها در کنفرانس بن در حاشیه قرار گرفته بودند.

دیدار چهار عضو کانگرس ایالات متحده از حزب های دموکرات و جمهوریخواه با رهبران سیاسی مخالف حکومت افغانستان این ظن و گمان ها را برانگیخته است که چرا بعد از اینکه کنفرانس دوم بن دایر می گردد آنان با رهبران سیاسی افغانستان ملاقات می کنند.

لوی گومرت عضو کانگرس ایالات متحده که در جمع ملاقات کنندگان شامل بوده است در مصاحبۀ با رادیو آشنا گفت که دلیل ملاقات آنان عدم حضور این افراد در کنفرانس دوم بن بوده است.

گومرت بر اقتدار حکومت مرکزی که صلاحیت بیشتری را به رییس جمهور محول می کند، مکث کرده و آن را مایۀ فساد گسترده در افغانستان می داند.

"مشکل دوم که از کنفرانس دوم بن به وجود آمد این بود که میراث کنفرانس اول بن را با خود به همراه داشت. آن اینکه در افغانستان همانا حکومت مرکزی بر افغانها تحمیل شد. اکنون در افغانستان یک رئیس جمهور است که تمام قدرت را در دست داشته و به هر اندازۀ که می تواند پول مصرف کرده، والی ها و قوماندان های امنیه را تغییر و تبدیل می کند. بعد از کنفرانس اول بن قانون اساسی به میان آمد که صلاحیت بیشتری به رئیس جمهور داد."

آقای لویی به این نظر است که این روند فساد را گسترش داده برای افغانها قابل قبول نبوده و زمینه را برای برگشت دوبارۀ طالبان مساعد می سازد. وی باور دارد که تغییر این مسایل کار ساده یی نبوده اما خوب خواهد بود اگر قانون اساسی تغییر یابد تا حکومات محلی نیز انتخابی شده و تنها در محدودۀ صلاحیت رئیس جمهور باقی نماند.

آقای گومرت این را هم گفت که هیات اجراییوی وزارت خارجۀ ایالات متحده تلاش کرده اند تا جلو این ملاقات را بگیرند.

بعضی ها نگرانی دارند که نا متمرکز ساختن قدرت باعث خواهد شد تا افغانستان با خطر تجزیه روبرو شود. اقای لویی می گوید اگر به وضاحت دیده شود همین اکنون نیز مشکلات منطقوی وجود دارد. حتی در ایالات متحده که نظام فدرالی حکمفرما است تمامی ایالات که زمانی با هم مشکلات داشتند دور هم جمع شده و اکنون قدرت در دست مردم بوده و حکومت اضافه روی کرده نمی تواند. وی علاوه کرد که از حکومت فدرالی این انتظار می رود تا کنترول محلی بوده و تمام شهروندان در یک کشور دور هم آیند.

به عقیدۀ آقای لویی گومرت زمانیکه مذاکره صورت می گیرد باید تمامی جناح های ذیدخل در آن شرکت داشته باشند. ائتلاف شمال در براندازی حکومت طالبان با نیرو های امریکایی کمک کرد اما در کنفرانس دوم بن وزارت خارجۀ ایالات متحده به این افراد اجازه نداد تا بخشی از این کنفرانس بوده و با نمایندگان کشور های مختلف جهان ملاقات نمایند.

بعضی تحلیل گران افغان به این نظر اند که ایالات متحده نباید در سیاست داخلی افغانستان مداخله نماید از اقای لویی گومرت سوال شد که آیا این عمل مداخله در مسایل سیاست داخلی افغانستان نمی باشد؟

"ما به خاطری از یک جناح طرفداری می کنیم تا مطمئن شویم که با تمام مردم صحبت صورت گرفته است. چگونه امکان دارد بعضی مردم اعتراض داشته باشند در حالیکه خود مردم باید حکومت نمایند. ما حکومتی را توصیه نمی کنیم که از طرف یک قوم تجویز شده، کاملاً متمرکز به یک قدرت بوده و زمینۀ فساد را فراهم سازد. پس باید با کسانی کار کنیم که با ما یکجا جنگ کرده اند نه آنانیکه علیه ما قیام کرده و سلاح گرفته اند."

آقای لویی این را هم گفت که در آینده اینگونه نشست ها حتماً دایر خواهد شد و امید وار است تا در آن جناح های مختلف افغانستان که نمایندگی از تعداد کثیر مردم آنکشور را می کنند حصه گیرند. وی معتقد است که باید به حرف های تمامی جناح های موجود در افغانستان گوش داده شود. به همین خاطر ما با آنان ملاقات کردیم چون به حرف های آنان گوش داده نشده بود.

این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نظام ریاستی را حد اقل برای دو دورۀ دیگر ریاست جمهوری در افغانستان لازمی می پندارد. وی دلیل آنرا عرضه بهتر خدمات اجتماعی عنوان کرده است.

XS
SM
MD
LG