لینک های دسترسی

فعالیت شرکت پپسی در افغانستان


فعالیت شرکت پپسی در افغانستان

شرکت پپسی یک قرار داد اختصاصی را با گروه شرکت های الکوزی در دُبی به امضأ رسانید تا طیف وسیعی از نوشابه های شرکت پیپسی در افغانستان تولید و توزیع گردد.

شرکت نوشابه سازی الکوزی با سرمایۀ ابتدایی ۶۰ میلیون دالر فعالیت های تولیدی خود در سال ۲۰۱۲ در کابل فعالیت آغاز خواهد نمود.

گفته شده است که با آغاز کار این شرکت، به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم زمینۀ اشتغال برای ۳۰۰۰ نفر ایجاد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG