لینک های دسترسی

Breaking News

فعالیت شرکت پپسی در افغانستان


فعالیت شرکت پپسی در افغانستان
فعالیت شرکت پپسی در افغانستان

شرکت پپسی یک قرار داد اختصاصی را با گروه شرکت های الکوزی در دُبی به امضأ رسانید تا طیف وسیعی از نوشابه های شرکت پیپسی در افغانستان تولید و توزیع گردد.

شرکت نوشابه سازی الکوزی با سرمایۀ ابتدایی ۶۰ میلیون دالر فعالیت های تولیدی خود در سال ۲۰۱۲ در کابل فعالیت آغاز خواهد نمود.

گفته شده است که با آغاز کار این شرکت، به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم زمینۀ اشتغال برای ۳۰۰۰ نفر ایجاد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG