لینک های دسترسی

Breaking News

وعدۀ همکاری ساکنین ولسوالی پنجوایی با دولت


وعدۀ همکاری ساکنین ولسوالی پنجوایی با دولت

در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار که فعلا به دلیل عملیات موسوم به پلان تدابیری همکاری، وضعیت امنیتی تا اندازۀ زیادی بهتر شده است، مسوولین دولتی به قریه های دور دست ولسوالی سلسلۀ سفر ها و دیدارها را با مردم قریه های مربوط ولسوالی آغاز نموده اند.

همچو کاری در گذشته امکان پذیر نبوده و به همین علت گفته میشد که فاصله میان مردم و حکومت ایجاد گردیده است.

در قریۀ "صلوات" ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار نیروهای ایتلاف برای مردم آن قریه یک باب مکتب ابتدائیه را اعمار نموده که امروز همان مکتب افتتاح گردید.

در قریۀ "صلوات" به مناسبت افتتاح مکتب یک گردهمایی مردم منطقه برگذار گردیده بود که در گردهمایی مذکور ده ها تن از بزرگان، علمای دینی و مردم قریۀ "صلوات" اشتراک نموده بودند.

حاجی فضل الدین آغا ولسوال ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار، مسوولین نیروهای اردو ملی و نیروهای ایتلاف نیز در گردهمایی مردم قریه اشتراک نموده بودند.

مردم قریه "صلوات" از ولسوال خویش خواستند که از عملیات خودسرانۀ نیروهای ایتلاف و ایساف جلو گیری به عمل آید.

مردم قریه صلوات وعده نمودند که به همرای دولت همکار بوده و با شروع مکاتب اطفال خویش را به مکتب فرستاده و در تامین امنیت منطقۀ خویش همکاری می نمایند.

حاجی فضل الدین آغا ولسوال ولسوالی پنجوایی از مردم قریه صلوات خواست که مخالفین دولت را تشویق به صلح نمایند و جوانان قریه و پسران خویش را شامل اردو ملی ، پولیس ملی و پولیس محلی نمایند.

حاجی فضل الدین آغا ولسوال ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار در مورد سفرش به قریه صلوات گفت:

"ما همرای مردم قریه صلوات در مورد امنیت گفت و شنود داشتیم.آنها برای ما گفتنددر تامین امنیت با دولت همکار می باشند و از دولت حمایت می نمایند."

ولسوال پنجوایی از طرف دولت به مردم قریه صلوات اطمینان داده است که دولت در عرصه بازسازی و کمک به همرای مردم آماده می باشد.

XS
SM
MD
LG