لینک های دسترسی

Breaking News

توزیع 50 هزار جلد کتاب سواد آموزی و رادیو به ساکنین قندهار


توزیع 50 هزار جلد کتاب سواد آموزی و رادیو به ساکنین قندهار

نیروهای های پولیس ملی در شهر قندهار سلسلۀ توزیع ۵۰ پنجاه هزار کتاب سواد آموزی به زبان پشتو را برای فامیل ها آغاز نموده که فعلاً بیش از ۳۴ هزار کتاب سواد آموزی به دسترس فامیل ها قرار گرفته است.

در پهلوی کتاب برای فامیل ها یک ـ یک پایه رادیو ، قلم و کتابچه نیزتوازیع خواهد شد، و از طریق رادیو هفته پنج روز از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر برنامه های تدریسی سواد آموزی به لهجه محلی تدریس و نشر خواهد شد.

فضل احمد خان شیرزاد آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت قندهار ضمن تایید خبر توزیع "کتب"و "رادیو" برای سواد آموزان گفت :

تا فعلا در نواحی دوم ، سوم ، چهارم ، هفتم و نوزدهم شهر قندهار در مجموع ۳۴ هزار کتاب سواد آموزی برای سواد آموزان توزیع گردیده ، و متباقی ۱۶ هزار کتب در هفته های آینده توزیع خواهد شد.

بیست هزار رادیو در قدم دوم با ۵۰ هزار کتابچه و قلم نیز برای سواد آموزان توازیع خواهد شد.

به گفتۀ فضل احمد خان شیر زاد ، بعد از توزیع مواد درسی برای سواد آموزان از طریق نشرات رادیو برنامه های درسی روز مره نشر خواهد شد.

شیرزاد به ادامه می گوید :"این کمک ها از طرف حکومت افغانستان برای مردم صورت گرفته، رادیو ها به فرکونسی ۱۰۵ اشاریه ۴ عیار خواهد شد، که توسط معلمین قندهاری به زبان پشتو و لهجه محلی برنامه های درسی را به نشر خواهد."

برنامه توزیع مواد درسی برای سواد آموزان از طرف پولیس یک برنامه جدید و به شویوه جدید می باشد.

اگر این برنامه به صورت بهتر آن پیش برود تعداد بیشتر زنان و دختران که به دلیل سنت های محلی حاضر نیستند به مکتب بروند، زمینۀ خوب فراگیری سواد و بلند رفتن سطح آگاهی عامه مساعد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG