لینک های دسترسی

Breaking News

نشانه های مذاکرات میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان


شورای عالی صلح افغانستان میگوید در آینده نزدیک احتمال آمدن یک هئیت از جانب حزب اسلامی حکمتیار برای مذاکرات صلح به کابل وجود دارد.

محمد اسماعیل قاسمیار مسؤول بخش امور بین الملی شورای عالی صلح افغانستان به روز چهار شنبه به رسانه ها گفت شواهد قابل باور نشان میدهد که این حزب آماده انجام گفتگو ها با کابل می باشد.

آقای قاسمیار با اشاره به شروط و شرایطی که قبل از این احزاب و گروه های مخالفین دولت برای حضور در مذاکرات صلح با دولت افغانستان داشتند، گفت در مرحله کنونی از سوی حزب اسلامی و یا دولت افغانستان کدام شرط و شرایطی مطرح نشده است.

در این حال آگاهان امور سیاسی در مورد این مذاکرات خوشبین نبوده و میگویند انتظار ندارد که چنین بحث ها و مذاکرات که معیار ها و اساسات آن روشن و شفاف نیست، نتایجی را در پی داشته باشد.

عمر شریفی آگاه امور سیاسی میگوید با در نظر داشت ارتباط حزب اسلامی با پاکستان روشن نیست که این حزب تا چی حدی صلاحیت صلح و مذاکره را دارد و چی خواسته های از سوی این هئیت مطرح خواهد شد

قبل از این مخالفین دولت از جمله حزب اسلامی حکمتیار برای حضور در مذاکرات صلح خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده بودند.

شورای عالی صلح در حالی از احتمال آغاز مذاکرات میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان خبر میدهد که طالبان مسلح در این اواخر ادامه مذاکرات مقدماتی صلح با ایالات متحده امریکا را به حالت تعلیم در آورده اند.

XS
SM
MD
LG