لینک های دسترسی

آمادگی برای مرحلۀ دوم انتقال مسؤولیت ها به نیروهای افغان


آمادگی برای مرحلۀ دوم انتقال مسؤولیت ها به نیروهای افغان

کمیسیون مشترک وزارت های دفاع ملی و امورداخله افغانستان، یوناما و آیساف بالای مرحله مقدماتی دور دوم برنامه انتقال قدرت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان کار می کنند.

شیرمحمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در مورد توافق جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای رسیدن شمار سربازان اردوی ملی به یک صدونود و پنج هزار تا خزان سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی خبر داد.

وی افزود، اردوی ملی در تناسب به چند سال گذشته از نگاه تعلیم و تربیه داشتن تاسیسات و تجهیزات، بهتر شده و هم کنون میتوان مستقلانه دربرابر مخالفین مسلح دولت عملیات های نظامی را انجام دهد.

XS
SM
MD
LG