لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی برای مرحلۀ دوم انتقال مسؤولیت ها به نیروهای افغان


آمادگی برای مرحلۀ دوم انتقال مسؤولیت ها به نیروهای افغان

کمیسیون مشترک وزارت های دفاع ملی و امورداخله افغانستان، یوناما و آیساف بالای مرحله مقدماتی دور دوم برنامه انتقال قدرت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان کار می کنند.

شیرمحمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در مورد توافق جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای رسیدن شمار سربازان اردوی ملی به یک صدونود و پنج هزار تا خزان سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی خبر داد.

وی افزود، اردوی ملی در تناسب به چند سال گذشته از نگاه تعلیم و تربیه داشتن تاسیسات و تجهیزات، بهتر شده و هم کنون میتوان مستقلانه دربرابر مخالفین مسلح دولت عملیات های نظامی را انجام دهد.

XS
SM
MD
LG