لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در مسابقات فوتبال ساحلى جهان اشتراک نميکند


افغانستان در مسابقات فوتبال ساحلى جهان اشتراک نميکند

درحاليکه افغانستان در مسابقات فوتبال ساحلی مقدماتی آسيا ثبت شده، اما فدراسيون فوتبال کشور به دليل نبود بودجه و وقت لازم برای تمرين، از اشتراک در اين مسابقات کناره گيری کرد.

اين مسابقات به تاريخ هشتم حوت در شهر مسقط پايتخت عمان با حضور ١٥ کشور برگذار خواهد شد.

ياسين محمدی معاون فنی فدراسيون فوتبال می گوید اين تصميم بعد از آن گرفته شد که "فيفا" تمام مصارف حضور در مسابقات را بر عهدۀ فدراسيون فوتبال افغانستان گذاشت.

به گفتۀ وی، مصارف اين سفر برای ١٥نفر از اعضای تیم ملی و مربيان اعزامی به عمان،از توان فدراسيون بالا بوده و درعين حال وقت لازم برای تمرين و انتخاب تیم ملی، بسيار کم بود و به همين دليل تصميم به انصراف از اشتراک در اين مسابقات گرفته شد.

موصوف اظهار داشت که برای اين سفر، حدود ٧٠هزار دالر نياز بوده و در عين حال تنها يک هفته تا برگذاری آن باقی مانده بود، که در اين مدت انتخاب تیم ملی و تهيۀ لست اعضاى هيئت همراه، دشوار بود.

محمدی افزود که آنها حدود دو ماه قبل، فورمۀاشتراک در اين مسابقات را تکميل نموده و به فدراسيون بين المللی فوتبال، ارسال کرده بودند.

XS
SM
MD
LG