لینک های دسترسی

Breaking News

انفجاردر افغانستان باعث کشته شدن نه تن شد


انفجاردر افغانستان باعث کشته شدن نه تن شد
انفجاردر افغانستان باعث کشته شدن نه تن شد

مقامات افغانستان میگویند انفجار یک بم تعبیه شده در یک موترباعث کشته شدن حد اقل نه تن، وجراحت حدود سی تن دیگر در شهر خوست شده است.

عبدالحکیم اسحاق زی قوماندان امنیۀ ولایت خوست میگوید در انفجار صبح روز جمعه که هدف آن یک آمریت پولیس بود ، حد اقل دو افسر پولیس کشته شده است.

همچنان روز جمعه ، ناتو گفت یکتن از اعضای خدماتی آن متعاقب انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شده است . یک عضو دیگر ناتو نیز طی یک حملۀ تندروان در شرق افغانستان بروز پنجشنبه جان داده است .

ناتو هنوز ملیت عساکر را نشرنکرده است.

XS
SM
MD
LG