لینک های دسترسی

انفجاردر افغانستان باعث کشته شدن نه تن شد


انفجاردر افغانستان باعث کشته شدن نه تن شد

مقامات افغانستان میگویند انفجار یک بم تعبیه شده در یک موترباعث کشته شدن حد اقل نه تن، وجراحت حدود سی تن دیگر در شهر خوست شده است.

عبدالحکیم اسحاق زی قوماندان امنیۀ ولایت خوست میگوید در انفجار صبح روز جمعه که هدف آن یک آمریت پولیس بود ، حد اقل دو افسر پولیس کشته شده است.

همچنان روز جمعه ، ناتو گفت یکتن از اعضای خدماتی آن متعاقب انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شده است . یک عضو دیگر ناتو نیز طی یک حملۀ تندروان در شرق افغانستان بروز پنجشنبه جان داده است .

ناتو هنوز ملیت عساکر را نشرنکرده است.

XS
SM
MD
LG