لینک های دسترسی

Breaking News

در نبود خانۀ امن در قندهار، زنان بیگناه به زندان میروند


در نبود خانۀ امن در قندهار، زنان بیگناه به زندان میروند

مقامات در ریاست امور زنان ولایت کندهار میگویند، نبود یک خانه امن که در آن زنان شدیدا آسیب پذیر و قربانیان خشونتها را نگهداشت به یکی از عمده ترین چالش کاری آنها برای تامین و بهبود حقوق زنان مبدل گردیده است.

نبود خانه های امن باعث گردیده است که زنان و دخترانی که قربانی خشونتها اند، بجای رفتن به یک محل مصوُن به زندان و توقیف خانه ها بروند. فعالین حقوق بشر نگرانند که زنانیکه قربانی خشونتها هستند، در زندانها و توقیف خانه هم مورد خشونت و آزار و اذیت قرار میگیرند.

پروانه، مسوول توقیف خانه زنانه قومندانی امنیه ولایت قندهار، میگوید آنان زنان و دخترانی را در توقیف خانه نگهداری میکنند که اصلا مرتکب هیچ جرمی نشده اند.

پروانه میگوید که بیشتر قربانیان خشونتها از ترس اینکه باز مورد خشونت قرار نگیرند، حاضر به بیرون رفتن از توقف خانه ها نمیگردند و ترجیح میدهند برای مدت نامعلومی به زندان بروند.

رقیه اچکزی، رئیس امور زنان ولایت کندهار، ضمن تایید این وضعیت اسفبار میگوید در یک مورد یک دختری که از خشونتهای خانواده گی فرار نموده بود، بدلیل نبود یک محل امن برای نگهداشت اش دوباره به خانواده اش فرستاده شد. به گفته خانم اچکزی، این دختر بعد بطور مرموزی کشته شد و از قاتل او هم خبری نیست. دوسیه خشونت این دخترک، با قتل او بسته شد.

خانم اچکزی میگوید، بآنکه بودجه برای ساختن یک خانه امن از جانب وزارت امور زنان تخصیص داده شده است اما مقامات و شخصیتهای با نفوذ ولایتی به بهانه یی ناموسداری مانع اعمار خانه امن زنان میگردند.

در حالیکه هم در قوانین داخلی و هم در تعهدات بین المللی افغانستان بر تامین حقوق انسانی زنان تاکید میگردد، حداقل در ولایت کندهار عملا زنان نه تنها قربانی خشونتهای وسیع اند بلکه برای بیرون رفت از وضعیت اسفبار شان هیچ راه و چاره یی ندارند.

XS
SM
MD
LG