لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد:افغانستان یکی از خطرناکترین کشور های جهان برای کودکان و مادران است


سازمان ملل متحد گزارش می دهد که شرایط بشری در افغانستان رو به وخامت است. این درحالیست که کودکان بیشتر به دلیل عدم موجودیت مراقبت های صحی و سؤ تغذی در معرض خطر مرگ در سنین کم ار بین میروند.

ملل متحد گزارش می دهد که در سال جاری نه اعشاریه سه میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. این ادارۀ بین المللی برای کمک به ۵،۶ میلیون نفری که بیشترین آسیب پذیر اند، تقاضای ۵۵۰ میلیون دالر را کرده است.

ینس لرکه، سخنگوی دفتر هماهنگی درامور کمک های بشردوستانه می گوید این تعداد تقریبا یک بر سه جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد که ۱۳ قیصد بیشتر از تعدادی است که ملل متحد در سال ۲۰۱۶ به آنها کمک کرده است.

وی میگوید:"ما انتظارتعداد بسیار زیاد بی جا شدگان ناشی از جنگ را داریم و هم اکنون در سال جاری، بیش از۳۸ هزار تن به تازگی بیجا شده اند. علاوه براین، ما انتظار برگشت بیشتر خانواده های آسیب پذیر از پاکستان را داریم که به مناطق اصلی خود نرفته و در داخل افغانستان بیجا می شوند".

صندوق وجهی اطفال ملل متحد می گوید که کودکان ومادران در معرض خطرات بزرگتر و بیشتر قرار خواهند داشت. این اداره، افغانستان را به خاطر دسترسی محدود به مراقبت های صحی، خطرناکترین جای در روی زمین برای نوزادان ، کودکان و مادران خوانده است.

لرکه می گوید که ممکن به کمک های بیشتر اضطراری برای نجات افراد جهت عرضۀ خدمات صحی و مبارزه با سؤ تغذی نیاز پیدا شود.

یونیسف گزارش می دهد که اکثر زنان از جملۀ هزاران زنی که در افغانستان سالانه می میرند، به دلیل امراض قابل پیشگیری دوران حاملگی میباشد.

این اداره همچنان می گوید که در سال ۲۰۱۵ از ۱۸ طفل در افغانستان، یکی از آنها قبل از رسیدن به سن یک سالگی از بین رفته است.

کریستف بولیراک، سخنگوی یونیسف سؤ تغذی را یک وضعیت اضطراری کشندۀ خاموش خوانده است. این مقام ملل متحد می گوید ۴۱ فیصد از کودکان زیر پنج سال در افغانستان از رشد باز مانده اند که این بلندترین رقم در جهان است.

وی گفت:"همانطور که شما می دانید، این نشان دهندۀ سؤ تغذی مزمن درمهم ترین دورۀ انکشاف زندگی درسنین اولی است. کودکانی که از سؤ تغذی رنج میبرند، بیشتربه امراض دچار می شوند".

وی میگوید این یک واقعیت است که نظام تعلیمی افغانستان در جنگ های بیش از سه دهه بکلی نابود گردیده است. وی میافزاید در افغانستان ۳،۵ میلیون کودک به مکتب نمی روند و تخمین میشود که ۷۵ فیصد آنرا دختران تشکیل می دهد.

XS
SM
MD
LG