لینک های دسترسی

Breaking News

یک صد بنای تاریخی افغانستان، به رسیدگی فوری نیاز دارد


نمایی از شهر غلغله در بامیان

یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که اگر بر یک صد بنای تاریخی در افغانستان رسیدگی فوری نشود، بیم آن وجود دارد که بخشی از میراث فرهنگی با ارزش کشور از دست برود.

سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبتی با رادیو آشنا گفت که در حال حاضر از جملۀ ۱۲۰۰ بنای تاریخی، در سرتاسر کشور، ۱۰۰ بنا به ترمیم عاجل ضرورت دارد.

آقای خلیلی گفت: "بنا بر آماری که از سوی بخش رسیدگی به آثار تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته، حدود ۱۲۰۰ بنای تاریخی در سراسر کشور شناسایی شده که به رسیدگی جدی نیاز دارد. و پلانی که وزارت اطلاعات و فرهنگ دارد، در نظر از میان آنها ۱۰۰ بنای تاریخی دراولویت درجه یک بازسازی قرار گیرد. اگر به این ۱۰۰ بنای تاریخی رسیدگی نشود، هراس آن میرود که بخش بزرگ از بناهای تاریخی کشور از بین برود."

این در حالی است که به گفتۀ آقای عمرا خان مسعودی، رییس موزیم ملی افغانستان جنگ های چند دهه در افغانستان ساحات مختلف کشور را به شکل بی سابقه یی خساره مند ساخته است.

آقای مسعودی می گوید: "چنانی که شما می دانید بر علاوه اینکه جنگهای چند دهه در افغانستان ساحات باستانی و بنا ها تاریخی آن کشور را صدمه زده است، کاوش های خود سرانه و قاچاق آثار تاریخی نیز غنای باستانی کشور را با خطر جدی روبرو ساخته است. بخشی از غنای فرهنگی افغانستان در جریان این جنگها از بین رفت، به آتش کشیده شد و یا هم به غارت رفت."

آقای مسعودی می گوید: "چنانی که شما می دانید بر علاوه اینکه جنگهای چند دهه در افغانستان ساحات باستانی و بنا ها تاریخی آن کشور را صدمه زده است، کاوش های خود سرانه و قاچاق آثار تاریخی نیز غنای باستانی کشور را با خطر جدی روبرو ساخته است. بخشی ازغنای فرهنگی افغانستان در جریان این جنگها از بین رفت، به آتش کشیده شد و یا هم به غارت رفت."

با در نظر داشت اینکه شماری از بناهای تاریخی افغانستان از سوی سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو شامل میراث فرهنگی جهان گردیده است، چی کمک هایی از سوی جامعۀ جهانی در راستای بازسای و ترمیم بناها و ساحات باستانی صورت گرفته است، آقای خلیلی می گوید که نظر به اولویت های دیگر که در کشور موجود بوده است، جهان توجه اندکی به میراث های فرهنگی افغانستان مبذول داشته است.

آقای خلیلی گفت: "در مجموع زمانیکه دوستان بین المللی در افغانستان کمک میکردند، اولویت های دیگر مطرح بود که بیشتر به آنان رسیدگی میشد تا به میراث های فرهنگی. با آن هم تعدادی از موسسات و کشور های دوست با ما همکاری کردند."

در ماه گذشته، کنفرانسی برای حفاظت ساحات باستانی و بناهای تاریخی در کابل از سوی سفارت ایالات متحده در کابل و انستیتوت شرق شناسی پوهنتون شیکاگو امریکا دایر گردید که در آن به گفتۀ آقای خلیلی شماری از شرکای بین المللی افغانستان کمک های مالی و تخنیکی را برای نگهداری از بناهای تاریخی و ساحات باستانی وعده کردند.

  • 16x9 Image

    حفیظ آصفی - واشنگتن

    حفیظ آصفی پس از فراغت از دیپارتمنت ژورنالیزم فاکولته ادبیات پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۸تا کنون در رسانه های مختلف ملی و بین المللی به صفت نویسنده، ژورنالیست و منتقد هنری کار کرده است. آصفی از سال ۲۰۰۹ تا کنون در رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا سرگرم کار است. 

XS
SM
MD
LG