لینک های دسترسی

Breaking News

معلولان هرات خواهان سهولت برای اشتراک در انتخابات اند


شماری از شاگردان لیسه مسلکی نابینایان در ولایت هرات می گویند به این دلیل که نمیتوانند همانند افراد عادی در حوزه های انتخاباتی حاضر شوند، نیاز است تا تیم های سیار کمیسیون انتخابات به مکتب تعلیمی آنها امده تا از حق رای شان استفاده کنند، ویا به آنها اجازه دهند، هنگام رای دهی یک فرد معتمد را با خود به پای صندوق های رای ببرند.

احمد نوید یک تن از شاگردان مکتب نابینایان هرات می گوید: "منحیث یک فرد عادی جامعه علاقمند این استم در انتخابات اشتراک کنم و وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنم تا در پارلمان از ما نماینده گی خوب کند و از کمیسیون میخواهم تا یک صندوق به مکتب ما بیاورند تا ما بتوانیم رای دهیم.

این تنها خواست افراد نابینا در ولایت هرات نیست. شماری از معلولان ولایت هرات نیز ضمن درخواست از مقام های دولتی برای توجه بیشتر به آنها، زمینه اشتراک در انتخابات را مساعد کنند تا در آینده بتوانند به حقوق اساسی خود مثل کار و تحصیل دست یابند.

عبدالعلی یک تن از افراد معلول در هرات به صدای امریکا گفت که "ما میخواهیم راه و روشی برای معلولین وجود داشته باشد تا معلولین هم بتوانند از حق رای خود استفاده کنند."

فعالان مدنی افغان نیز بر این باورند که حکومت مکلف به فراهم نمودن شرایط یکسان به تمام شهروندان افغانستان است و باید زمینه اشتراک معلولان در انتخابات پیشرو و برنامه های سیاسی دیگر، فراهم شود.

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگویند تمام سهولت ها را برای حضور معلولان در انتخابات از قبل فراهم کرده اند.

احمد شاه قانونی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات گفت که "ما در مراکز بعضی سهولت ها داریم یعنی ویلچر که افراد معلول استفاده کنند تا به محل برسند و در قسمت نابینایان میشود یکی از اقارب و یا نزدیکان با او باشد تا او را راهنمایی کند، چون کارمند کمیسیون نمیتواند با او باشد یا به او بگوید که به چه کسی رای دهد."

بر اساس آمار دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، مجموعاً پنجصد و پنجاه و هفت هزار مرد و زن برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پیشرو ثبت نام کرده اند و افراد معلول و نابینا نیز شامل این آمار میباشند.

XS
SM
MD
LG