لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزۀ حزب اسلامی در دو جناح انتخابات


دو کاندید که ممکن در دور دوم احتمالی انتخابات با هم رقابت کنند
برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز به گونۀ رسمی اعلام نشده است، اما مبارزه کاندیدان پیشتاز برای جلب بیشتر مردم شدت گرفته است.

چند گروه جدا شده از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در دور اول انتخابات از زلمی رسول، نامزد ریاست جمهوری، حمایت کردند، به روز جمعه از کاندیداتوری اشرف غنی احمدزی، پشتیبانی خود را اعلام کردند.

این در حالیست که یک جناح دیگر حزب اسلامی نه تنها از کانداتوری عبدالله عبدالله حمایت میکند بلکه یک عضو برجسته این جناح محمد خان بحیث معاون اول آقای عبدالله عبدالله در مبارزات انتخاباتی اش سهیم است.

آقای اشرف غنی احمدزی، آقای عبدالله را به نحوی به تفرقه اندازی میان مردم و استفاده سیاسی از حوادث طبیعی متهم نموده از او خواست تا دست همکاری و اتحاد بدهد و هر موضوعی که موجب تفرقه میشود باید آنرا فورا رد کند و از دریای خون صحبت نکند، زیرا مردم افغانستان ازین کلمات هراسان اند.

آقای عبدالله در مورد این ادعا تاحال ابراز نظر نکرده است.

آقای احمدزی گفت که حاضر به هیچ نوع معاملۀ نیست و فیصله میان دو تیم انتخاباتی را مردم افغانستان با رای واضح خواهند کرد.

گروههای جدا شده از حزب اسلامی تحت نام اتحاد شوراهای حزب اسلامی، در زمانی از آقای احمدزی حمایت خود را اعلان کردند که تکت انتخاباتی زلمی رسول که از پشتیبانی این گروه برخوردار بود، آرای مورد نیاز را کسب نکرد و از صحنه رقابت بیرون شد و قطب الدین هلال، نامزد مستقل و تحت حمایت گلبدین حکمتیار، نیز با سرنوشت مشابه مواجه شد.

قاضی محمد امین وقاد، رئیس اتحاد شوراهای حزب اسلامی در هنگام اعلام حمایت از آقای احمدزی، یک پیام واضح داشت که گویا آنان، دیگر نمیخواهند دور از مردم باشند و بعد ازین سیاست هم دیگر پذیری را انتخاب میکنند.
.
XS
SM
MD
LG