لینک های دسترسی

Breaking News

مردم نوع دوست کودکان کارگر را به مکتب برگرداندند


دو خانواده افغان که در داش های خشت پزی در ننگرهار در گرو مالکان این داش ها بودند و با اعضای خانواده شان خشت تولید می کردند با کمک مالی مردم از گرو رها شدند.

چند روز قبل تلویزیون آشنا در ولسوالی سرخ‌رود گزارشی از وضعیت کار دو خانواده با اطفال کارگر شان را پخش کرد. آنها طی ده سال گذشته در گرو صاحبان داش های خشت پزی بودند.

بعد از پخش این گزارش، سلسله کمک ها به این دو خانواده در فیسبوک آغاز شد که بعدا تمام پولها جمع شده به کمک خبرنگاران و فعالان مدنی به آنها سپرده شد.

حالا برای خانواده های برهان الدین و رازی خان روز نهایی کار در داش خشت پزی خواهد بود زیرا با کمک مردم قرض های ده ساله شان پرداخته می شود و آنجا را ترک می کنند.

برهان الدین و رازی خان بعد از رهایی از گرو مالک داش خشت پزی حالا حاضر استند تا اطفال شان را به مکتب بفرستند – آرزویی که از سالها به این سو در دل می پرورانیدند.

وقتی خبرنگار تلویزیون آشنا از مروه کوچک، دختر خردسال یکی از این دو خانواده، درمورد برگشت اش به مکتب پرسید او از خوشی اشک می ریخت.

رازی خان پدر هفت دختر است. او نیز می خواهد دخترانش را به مکتب شامل کند.

در این داشهای خشت پزی شمار دیگری از خانواده ها نیز به سرنوشت خانواده های رازی خان و برهان الدین دچار اند.

خبرنگاران و فعالان مدنی از مردمان متمول می خواهند تا به ایشان کمک کنند. یک تعداد از مردم دیگر نیز خواهان رسانیدن مواد غذایی به این خانواده ها اند.

اطفال این خانواده پس از رهایی از گرو بعد از شستن دستان شان دوباره به صوب خانواده های شان رفتند به این امید که اولیای شان آنها را دوباره راهی مکتب کنند.

XS
SM
MD
LG